Naďalej pokračujeme v plánovaných rekonštrukciách ciest na tento rok. Koncom júla bude k dispozícii nový zrekonštruovaný úsek pri Senici.

Jedna z aktuálne rozbehnutých opráv, na ktorých sa podieľame je oprava úseku cesty druhej triedy medzi Kútmi a Senicou. Práce na tomto úseku začali v priebehu tohto týždňa a potrvať by mali približne do polovice leta. Cesta je na tomto mieste uzatvorená čiastočne, striedavo bude otvorený vždy jeden pruh cesty.

Základné informácie o rekonštrukcii:

Miesto uzávierky: cesta II/500 Kúty – Senica v úseku km 5,600 – 7,200 v sídelnom útvare obce Čáry

Dôvod uzávierky: realizácia stavebných prác na stavbe:

  • Rekonštrukcia cesty II/500, Prieťah obcou Čáry – 1, v km 5,600 – 6,000
  • Rekonštrukcia cesty II/500, Prieťah obcou Čáry – 2, v km 6,000 – 7,200

Druh uzávierky: čiastočná (striedavo uzatvorený jeden jazdný pruh cesty)

Dĺžka uzávierky: 1600 metrov

Termín uzávierky: 03.06.2021 od 08:00 h – 31.07.2021 do 17:00 h

Dĺžka uzávierky: 245 metrov – od križovatky s ulice M. Nešpora, popri areáli TJ Slovan Šaštín, po odbočku s ulicou Jesenského

Popis obchádzky: Cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, cestnou svetelnou signalizáciou, prípadne oprávnenými osobami (pracovníkmi stavby) na zastavovanie vozidiel. V zmysle zákona o cestnej premávke bude cesta prejazdná v jednom voľnom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery jazdy.