Každá zimná údržba sa od tej predošlej líši svojimi špecifikami a inak tomu nebolo ani na prelome rokov 2021 a 2022. Pre ne bolo špecifikom počasie a nová technika. V porovnaní s predošlým obdobím sme evidovali v priemere o 1°C nižšiu teplotu, čo sa prejavilo aj na konkrétnych ukazovateľoch nárastom počtu mrazivých, snehových a ľadových dní. Chladnejšie počasie má teda za následok menej dažďových, ale viac snehových zrážok. V prípade technického vybavenia sme boli po dlhšej dobe opäť nezávislí od externých dodávateľov, čomu pomohol nákup 34 ks nových sypačov a efektívnejšie nastavenie jednotlivých okruhov zimnej údržby v rámci stredísk.

Aj v období zimnej údržby sme sa na jednotlivých strediskách stretli s pandémiou Covid-19, ktorá nás v uplynulých mesiacoch zasiahla oveľa intenzívnejšie. Častokrát spôsobila veľké výpadky personálnych kapacít a niekedy až uzatvorenie strediska.

Koniec uplynulého kalendárneho roka bol spojený s rokovaniami SÚC TTSK a Slovenskej správy ciest (SSC). Išlo o prípravu nového dodatku k zmluve o údržbe ciest I. triedy. V minulosti boli nastavené fixné ceny za jednotlivé výkony na cestách I. triedy, no tie neodrážali skutočné náklady. Ale pretože sa náklady zvyšovali a  ceny sa nemenili, bolo nutné pristúpiť k zmenám. Pôvodne bola cena nastavená len za výkon (jazdu vozidla a vodiča). Stanovená cena však nezohľadňovala pripravenosť vozidla a vodiča na jazdu (pohotovosť/prestoj). To znamenalo, že v prípade priaznivých poveternostných podmienok nepokrývala skutočné náklady SÚC TTSK na zabezpečenie údržby ciest I. triedy .

Zmluva so SSC je dôležitá z hľadiska lepšej využiteľnosti personálnych a technických kapacít, ktoré sú  plánované na dlhé obdobie. Podmienkou pri tom je dostatočná kvalifikácia a skúsenosti v danej oblasti, ktorou práve SÚC TTSK disponuje a poskytuje služby verejnosti v tom najlepšom možnom rozsahu a v stanovených štandardoch.

 

  Ján Palúch, odborný technický zamestnanec