Skryť skratky

Nachádzate sa tu

Domov

Faktúra 20171713 doručená 18.10.2017

Predmet: 
PHM, suma s DPH 4 486,25 eur
Druhá zmluvná strana: 
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832
zmluva 9/2006

Faktúra 20171712 doručená 18.10.2017

Predmet: 
riedidlo, balotina, suma s DPH 602,40 eur
Druhá zmluvná strana: 
HELVET s r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36013439
obj 1/2017/TT

Faktúra 20171711 doručená 18.10.2017

Predmet: 
asfaltová emulzia, suma s DPH 801,- eur
Druhá zmluvná strana: 
DOPRAVIA. a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO 00684422
obj 11/2017/TT

Faktúra 20171710 doručená 18.10.2017

Predmet: 
farba na VDZ, suma s DPH 23 872,32 eur
Druhá zmluvná strana: 
HELVET s r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36013439
elektronické trhovisko Z201745809-Z

Faktúra 20171709 doručená 17.10.2017

Predmet: 
PB 10 kg, suma s DPH 59,40 eur
Druhá zmluvná strana: 
Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO 47695421
zmluva 7/2017

Faktúra 20171708 doručená 17.10.2017

Predmet: 
hygienické potreby, suma s DPH 74,04 eur
Druhá zmluvná strana: 
CWS-boco Slovensko a.s., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO 31411045
zmluva 31/2015

Faktúra 20171707 doručená 17.10.2017

Predmet: 
právne služby, suma s DPH 4 620,- eur
Druhá zmluvná strana: 
VALIŠ LEGAL, s r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO 36834611
zmluva 1/2017

Faktúra 20171706 doručená 17.10.2017

Predmet: 
spotreba el. energie, suma s DPH 584,33 eur
Druhá zmluvná strana: 
DSAD s r.o., Bratislavská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36239852
zmluva 61/2010

Faktúra 20171705 doručená 17.10.2017

Predmet: 
ND na zametaciu nadstavbu, suma s DPH 2 200,- eur
Druhá zmluvná strana: 
KOBIT-SK a.s., M.R.Štefánika 48, 026 01 Dolný Kubín, IČO 31641440
elektronické trhovisko Z201749491-Z

Faktúra 20171704 doručená 17.10.2017

Predmet: 
kancelárske potreby, suma s DPH 990,- eur
Druhá zmluvná strana: 
TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO 32627211
elektronické trhovisko Z2017250423-Z

Stránky