V oblasti údržby ciest a stredísk Správy údržby ciest TTSK sa objavila nová revolučná metóda – používanie akumulátorového náradia značky HUSQVARNA. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že takéto „náradie na baterky“ nie je vhodné na vykonávanie náročných údržbových prác na cestách, ktoré vyžadujú vysoký výkon a efektívnosť. Opak je však pravdou. AKU náradie prináša neporovnateľné výhody, ktoré prevýšia vaše očakávania. V SÚC TTSK sme postupne vybavili naše strediská AKU náradím značky HUSQVARNA v štyroch etapách: 

 • Prvá etapa – december 2022: vybavenie stredísk Trnava, Senica, Dunajská Streda, 
 • Druhá etapa – marec 2023: vybavenie stredísk Červeník, Holíč, Veľký Meder, 
 • Tretia etapa – júl 2023: doplnenie počtu AKU batérií, 
 • Štvrtá etapa – október 2023: príprava pre ďalšie 3 strediská. 

Našim cieľom je vybaviť všetky strediská AKU náradím, ktoré hrá kľúčovú úlohu pri dokončovacích prácach, ako je ručné kosenie pod mostami, okolo smerových stĺpikov, pri priepustoch a okolo dopravných značiek – skrátka na miestach, kam mechanické kosenie nedosiahne.   

Výhody AKU náradia: 

 • nižšia hmotnosť, 
 • ľahká manipulácia, 
 • eliminácia prázdneho behu náradia – AKU náradie je v pohotovostnom režime, 
 • nižšia hlučnosť, 
 • nezávislosť náradia od palivových motorov, 
 • možnosť nastavenia výkonu vo viacerých stupňoch, 
 • prehľad o celkových výkonoch prostredníctvom fleet programu. 

Výkon AKU náradia sa vyrovná motorovému náradiu a dá sa prispôsobiť výmenou akumulátorových batérií. Pre náročné podmienky používame 4 akumulátorové batérie, napríklad pri krovinorezoch. 

Stanovenie počtu náradia pre jednotlivé strediská pri prvom nastavení: 

 • 3 kusy AKU krovinorezov, model 535iRX, 
 • 1 kus AKU krovinorezu, model 535iFR (pre časté vyžínanie trávy, krovinatého porastu, prípadne pre ľahké čistenie lesa), 
 • 1 kus AKU vyvetvovacej píly, model 530iP4 (so 4-metrovým dosahom), 
 • 1 kus AKU reťazovej píly, model 540iXP (na výrub malých a stredne veľkých stromov, kde sú potrebné hladké a čisté rezy). 

Všetko AKU náradie je vybavené akumulátorovými batériami Husqvarna BLi300, ktoré patria medzi špičku v svojej triede. Tieto batérie s výkonom 270 Wh zabezpečujú dlhú prevádzkovú dobu na jedno nabitie a sú vybavené 4-LED indikátorom nabíjania. Náradie je tiež vybavené sledovacím zariadením Fleet Services™, ktoré zaznamenáva výkon, prevádzku a pohotovostný režim prostredníctvom aplikácie Husqvarna Fleet Services™. 

Optimalizácia súčasného motorového náradia 

Súčasne s vybavením stredísk AKU náradím prebehla aj optimalizácia existujúceho motorového náradia. Po dôkladnom zhodnotení jednotlivými majstrami stredísk a technickým oddelením zostal na každom stredisku len potrebný počet náradia, aby zabezpečil bezproblémový chod strediska a vykonávanie prác s ním spojených.  

Celková spotreba paliva motorového náradia sa po zavedení AKU náradia markantne znížila. Porovnanie spotreby paliva v období január až september 2022 (pred AKU náradím) a v rovnakom období v roku 2023 (po zavedení AKU náradia) ukazuje, že spotreba sa znížila o 55 %. Tento fakt jasne dokazuje efektívnosť a opodstatnenosť využitia AKU náradia v údržbe ciest TTSK. 

Pred nami je aj 5. etapa, ktorá zabezpečí vybavenie všetkých stredísk AKU náradím a optimalizáciu existujúceho náradia. Cieľom je zabezpečiť, aby na strediskách bolo práve toľko náradia, koľko je potrebné. Používanie AKU náradia získalo náskok a stáva sa našou prioritou. 

 Ján Samuhel, námestník technického úseku