Iné aktuality

ZDZ - Informácia v zmysle § 49a ods. 1 písm. c

Náhradné diely na značkovací stroj Hofmann H18

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 - Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok

Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 ZVO - Doplnenie optických výstražných reflektorov

Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 ZVO - Skúšky funkčnosti a revízie zdvíhacieho mechanizmu

Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 ZVO - Montáž a dodanie novej sklopnej závory

Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 ZVO - Revízna prehliadka cestnej svetelnej signalizácie

Výzva na predkladanie ponúk - Odstraňovanie nánosov a naplavením z mostného piliera - § 9 ods. 9 ZVO

Služby pneuservisu - 2014/DS

Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 ZVO - periodický servis vozidiel pre rok 2014 - TT


Syndikovať obsah