Dňa 23.3.2020 sa začalo s rekonštrukciou cesty Podbranč – Myjava a o deň neskôr 24.3.2020 aj s 3. fázou rekonštrukcie cesty Šoporňa – Dlhá nad Váhom, ktorá je financovaná z prostriedkov VÚC. Prosíme vodičov, aby na týchto cestách dbali na ohľad pri rekonštrukciách, prispôsobili tomu svoju jazdu a zvýšili v týchto úsekoch pozornosť.

Čiastočná uzávierka časti cesty Podbranč – Myjava

Miesto uzávierky cesty: II/581 k.ú. Podbranč, km 6,823 – 10,321

Dôvod uzávierky: pokračovanie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, hranica kraja, km 6,823 – 10,321“

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: dňa 23.03.020 od 08.00 hod. do 25.07.2020 do 16.00 hod.

Dĺžka uzávierky: 3,498 km

Dĺžka obchádzky: 7,2 km

Navrhovaná obchádzka: Cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením a riadená cestnou svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu cesty pre oba smery jazdy.

V prípade potreby bude premávka v úseku pracoviska regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.

Čiastočná uzávierka cesty Šoporňa – Dlhá nad Váhom

Miesto uzávierky cesty: II/573 v k.ú. Šoporňa, km 4,850 – 9,400

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom, km 4,850 – 9,400

Druh uzávierky: čiastočná

Termín uzávierky: 

úsek 1 pravá strana 22.08.2019 – 10.09.2019
úsek 1 ľavá strana 10.09.2019 – 05.10.2019
úsek 2 pravá strana 05.10.2019 – 30.10.2019
úsek 2 ľavá strana 05.11.2019 – 30.11.2019
asfaltovanie obrusnej vrstvy 30.11.2019 – 04.12.2019
úsek 3 pravá strana 01.03.2020 – 30.03.2020
úsek 3 ľavá strana 30.03.2020 – 30.04.2020
asfaltovanie obrusnej vrstvy 01.05.2020 – 03.05.2020
zriadenie TDZ 04.05.2020 – 15.05.2020
Dĺžka uzávierky: 4,550 km
Obchádzková trasa: Riadenie premávky bude zabezpečené cestnou svetelnou signalizáciou pri zachovaní priebežného dopravného pruhu o min. šírke 2,75 m na ceste II/573. Obmedzenie premávky bude vyznačené prenosným dopravným značením v oboch smeroch.