Odpadky. Hoci vieme, že odpadky boli, sú a budú vždy problém, aj tak sú čísla doslova hrozivé. Napriek rôznym občianskym snahám a aktivitám v súvislosti s (ne)vyhadzovaním a triedením odpadkov sa stále medzi nami nájde veľa jedincov, ktorým potreba starať sa o životné prostredie nič nehovorí.

Z dokumentov prehľadu činnosti letnej údržby v roku 2019 sme sa dozvedeli zaujímavé, hoci nie príliš lichotivé informácie. Týkajú sa nás všetkých, obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja. Uvedené je tam koľko nás stojí takéto čistenie len pri cestách, skládkovanie a uskladnenie odpadu na verejnú skládku. Rovnako tam nájdeme počet hodín potrebných na odstránenie odpadkov a aj ich celkovú váhu, ktorá je viac ako na zamyslenie.

Prehľadná tabuľka údajov odstraňovania odpadkov počas letnej údržby 2019:

Suma Váha Čas
Zber nečistôt z celého dopravného telesa 83 866,77 € 3785 h
Skládkovanie odpadu 2 408,97 € 47,5 h
Uskladnenie odpadu na verejnú skládku 20 960,37 € 338,83 t 239,5 h
Spolu 107 236,11 € 338,83 t 4072 h

 

Viete si predstaviť koľko ton odpadu vyprodukujeme a koľko financií minieme v priebehu niekoľkých rokov? Tieto peniaze by sa mohli radšej použiť napríklad na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v našom kraji.

Preto vás nakoniec chceme vyzvať, aby ste odpadky nevyhadzovali počas jazdy z vozidiel a rovnako aj keď, odstavíte auto pri krajnici. Starajme sa spoločne o životné prostredie a planétu, na ktorej všetci žijeme. Buďme ohľaduplní voči sebe a voči druhým. Nevyhadzujme do prírody odpadky a separujme!

Touto cestou chceme poďakovať pánovi námestníkovi Vajasovi z Dunajskej Stredy a pánovi Masárovi za poskytnutie záberov a obrázkov s odpadkami.