Dňa 27.3.2020 o 23:00 boli otvorené všetky hraničné priechody okrem Brodského pre kamiónovú dopravu. Následne 28.3.2020 o 10:00 bol otvorený aj hraničný priechod Brodské.

Všetky tieto úkony zabezpečuje a vykonáva v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky aj SÚC TTSK. Našou povinnosťou a prácou je zabezpečiť dočasné dopravné značenie pre kamióny ale aj ostatné vozidlá. Značenie, ktoré organizuje dopravu do jednotlivých pruhov alebo na jednotlivé smery. Rovnako je to aj značenie informatívneho typu ako napríklad, aby sa vodiči pripravili na kontrolu alebo najnovšie je to informačná tabuľa s textom: ,, Nákladná doprava skráť čas jazdy Slovenskou republikou“.

Ako príklad uvádzame dočasnú tabuľu SÚC TTSK oblasť Senica osadenú dňa 27.3.2020 na hraničnom prechode medzi Českom a Slovenskom, cesta I/51: Holíč – Hodonín. Za fotografie ďakujeme pánovi námestníkovi Havlovi zo Senice.

Nakoniec chceme ešte ako odkaz od Polície SR vyzvať vodičov kamiónov, aby bezdôvodne nestáli na parkoviskách a využili aktuálne otvorené hraničné priechody. A pripomíname, že dnes v nedeľu platí pre kamionistov výnimka a môžu jazdiť.