Spoločnosti ARRIVA na Slovensku realizujú prieskum spokojnosti cestujúcich, v ktorom majú cestujúci možnosť vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb.

Do prieskumu spokojnosti sa môžu cestujúci zapojiť od januára do konca apríla 2020, a to vyplnením online dotazníka. V ňom majú možnosť hodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch, ale aj komunikáciu a správanie vodičov. 

ARRIVA Trnava, a.s. vykonáva mestskú autobusovú dopravu v mestách :

  • Trnava – 13 liniek + obec Biely  Kostol (1 linka)
  • Piešťany – 11 liniek
  • Senica – 4 linky
  • Hlohovec – 3 linky

ARRIVA Trnava, a.s. vykonáva v trnavskom kraji prímestskú verejnú dopravu v 4 okresoch, v ktorých majú sídla strediská spoločnosti (Trnava, Piešťany, Senica, Hlohovec) a čiastočne i v okrese Skalica. V týchto okresoch prevádzkuje spoločnosť 82 prímestských liniek, z ktorých 33 liniek prechádza do Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.

Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o smartfón. Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum.