Správa a údržba ciest na základe požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu v Trnave a objednávky SSC IVSC Bratislava vykonala dňa 31. marca 2020 vyznačenie obchádzky z diaľnice D2 smer Trnava ako GREEN LANE prenosným dopravným značením na ceste I. triedy č. 51. Obchádzková trasa GREEN LANE je vedená za mestom Hodonín z ČR po ceste I/51 smer Trnava.

GREEN LANE alebo tzv. zelené jazdné pruhy slúžia momentálne na to, aby mohli naďalej fungovať dodávateľské reťazce v celej Európskej Únií. EÚ určila všetky relevantné medzinárodné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) ako hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Tieto zelené hraničné priechody by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú.

Prenosné dopravné značenie bolo osadené:

Oblasť Senica

  1. Za mostom cez rieku Moravu z ČR, dopravnou značkou IS 12 – návesť pred križovatkou s obmedzením a grafikou GREEN LANE a DZ – IS 25 – smerová žltá tabuľa smer TRNAVA
  2. Pred bývalou colnicou (kde sa vykonáva kontrola políciou vozidiel a osôb prichádzajúcich z ČR do SR), DZ – IS 22a – smerová tabuľa k inému cieľu s grafikou GREEN LANE
  3. V meste Holíč pred okružnou križovatkou s MK pri Lidli, DZ – IS 22a – smerová tabuľa k inému cieľu s grafikou GREEN LANE
  4. V meste Holíč pred okružnou križovatkou s I/2 smer Kúty a II/426 smer Skalica, DZ – IS 22a – smerová tabuľa k inému cieľu s grafikou GREEN LANE
  5. V meste Senica pred okružnou križovatkou s II/500 smer Myjava a MK, smer Kaufland, DZ – IS 22a – smerová tabuľa k inému cieľu s grafikou GREEN LANE
  6. V meste Senica pred svetelnou križovatkou s II/500 smer Kúty a III/1149 smer Prietrž,  DZ – IS 22a – smerová tabuľa k inému cieľu s grafikou GREEN LANE
  7. V meste Senica pred okružnou križovatkou s III/1152 smer Hlboké a MK obchvat Senica, DZ – IS 22a – smerová tabuľa k inému cieľu s grafikou GREEN LANE
  8. V obci Jablonica pred križovatkou s II/501 smer Osuské,  DZ – IS 22a – smerová tabuľa k inému cieľu s grafikou GREEN LANE

Oblasť Trnava

  1. V obci Trstín na ceste I/51, smerová tabuľa k inému cieľu s grafikou GREEN LANE
  2. Na vjazde do Trnavy pred obchvatom Trnavy, cesta I/51, smerová tabuľa k inému cieľu s grafikou GREEN LANE