Koncom marca prebiehali v areáli Letiska Piešťany práce na odstraňovaní náletových drevín z nevzletových priestorov letiska za pomoci našej techniky. Pri práci sme si vypomohli našim traktorom s prídavným zariadením lesnou frézou respektíve lesným mulčovačom. Práce boli vykonané na približne 60000 m2 nespevnených plôch väčšinou pri plote areálu letiska.

Činnosť sa vykonávala v spolupráci s ďalšími organizáciami VÚC Trnavského samosprávneho kraja, ktorým by sme chceli poďakovať za pomoc a spoluprácu. Aj preto sa nám práce podarilo dokončiť v priebehu deviatich dní. Je to jeden z mnohých príkladov ako medzi sebou spolu s týmito organizáciami spolupracujeme.

V galerií nájdete aj fotografie toho ako táto činnosť prebiehala.