Od včerajšieho dňa začalo kontrolovať svoje hranice aj Rakúsko. Kontroly prebiehajú od včera, 10.4.2020 do minimálne 27.04.2020. Opatrenia, teda kto a za akých podmienok môže vstúpiť do Rakúska budú platiť od 14.4.2020. Rakúsko rovnako kontroluje aj hranice s Českou republikou.

Vstup do Rakúska je umožnený osobám, ktoré sa preukážu lekárskym potvrdením o zdravotnom stave nie starším ako 4 dni (negatívny test na COVID 19) v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku.

Výnimky:

  • občania Rakúska, osoby s pobytom v Rakúsku (musia podpísať prehlásenie, že absolvujú povinnú domácu 14 dňovú karanténu)
  • pendleri
  • tranzit cez územie Rakúska (čestné prehlásenie, plná nádrž, dokumenty o výkladke/nákladke v cieľovej krajine)
  • preprava tovaru
  • osoby idúce do Rakúska s cieľom lekárskeho vyšetrenia (potvrdenie: https://www.ris.bka.gv.at/…/NOR402…/II_129_2020_Anlage_F.pdf)
  • osoby, ktoré v Rakúsku podliehajú povinnému zdravotnému poisteniu

Prosíme obyvateľov Trnavského kraja a rovnako aj ostatných ľudí, aby, ak nemusia, necestovali do Rakúska. Predídu tak zbytočným komplikáciám.