Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 a s cieľom znížiť koncentráciu vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, respektíve na odstavných plochách povoľuje plynulý tranzit cez Slovensko. Všeobecná výnimka zo zákazu jázd platí na Veľký piatok 10.04. 2020, na Veľkonočnú nedeľu 12.04. 2020 a na Veľkonočný pondelok 13.04. 2020.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej Republiky. Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Výnimky zo zákazu jázd povoľujú aj v ostatných krajinách Európskej únie.