V posledných dňoch prebieha na ceste III/1340 Horné Saliby – Tomášikovo v Galantskom okrese dôkladné ošetrenie, rez a prerezávka cestného stromoradia. Zároveň prichádza k likvidácií divo rastúcej zelene popri ceste. Ide o úsek v dĺžke 4200 metrov, na ktorom sú husto v pravidelných odstupoch vysadené stromy, zväčša orechy.

Práce sú vyznačené dopravným značením, ktoré upozorňuje na prácu na ceste, zúženú vozovku a zníženie rýchlosti z dôvodu bezpečnosti našich pracovníkov ale aj vodičov prechádzajúcich týmto úsekom. Prosíme vodičov, aby jazdili v tomto úseku opatrne. Počas prác v neprehľadných úsekoch nám pomáha aj Polícia Slovenskej republiky.

Tieto činnosti sú vykonávané z dôvodu bezpečnosti vodičov prechádzajúcich touto cestou. Chceme zabrániť tomu, aby sa stromy a kríky rozrástli až tak, že budú zasahovať do cesty a ohrozovať vás, vodičov.