V pondelok 11.05.2020 sme na cestách II. a III. triedy vykonávali viacero činností týkajúcich sa skvalitnenia značenia ciest. Práce prebiehali prevažne na úsekoch ciest v okrese Dunajská Streda.
Priamo v meste Dunajská Streda na ceste II/572 sme obnovili plošné dopravné značenie. Presnejšie ide o priechody pre chodcov, ostrovčeky a smerové šípky. Rovnako sme začali aj s obnovovaním deliacich čiar na ceste II/507 tiež v Dunajskej Strede.
Z ciest III. triedy sme odštartovali obnovou stredových deliacich čiar na ceste číslo III/1396 medzi obcami Blažov a Povoda. Pri práci nám pomáhala aj technika na farbenie čiar.
V blízkej budúcnosti budeme v týchto činnostiach určite pokračovať. V mene našich pracovníkov vás chceme poprosiť aj o dodržiavanie našich pokynov a prispôsobenie jazdy na upravovaných úsekoch.