Od nedele 17.05.2020 zrušilo Rakúsko systematické kontroly zo svojej strany na vnútorných hraniciach so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, Nemeckom, ČR, Slovenskom a Maďarskom. Pre slovenských občanov platia pri prekročení hraníc do Rakúska všetky ostatné opatrenia – negatívny test na COVID 19 nie starší ako 4 dni alebo 14-dňová povinná domáca karanténa – okrem presne daných výnimiek. Tieto opatrenia budú policajné hliadky v Rakúsku námatkovo kontrolovať.

Hoci Rakúsko od 17.05.2020 otvára hranice so Slovenskou republikou, neznamená to, že rovnaké pravidlá platia aj pri vstupe na naše územie. V tomto prípade je potrebné riadiť sa opatreniami stanovenými v Slovenskej republike. Pre osoby prichádzajúce na Slovensko stále platí povinnosť štátnej karantény, pričom pre niektoré skupiny ľudí platia výnimky za už vopred jasne stanovených pravidiel.

Vo štvrtok 21.05.2020 začne aj platiť opatrenie týkajúce sa krátkodobého pobytu v zahraničí. V prípade návštevy ôsmich krajín ako ČR, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinska, Nemecko a Švajčiarsko s návratom do 24 hodín nebude musieť občan s trvalým alebo prechodným pobytom v SR mať povinnosť negatívneho testu ani štátnej karantény.

Kontrola bude zabezpečená prostredníctvom formulára, v ktorom policajti pri prechode hraníc zaznačia čas odchodu mimo SR a skontrolujú čas príchodu. Formulár si môžete stiahnuť tu: Formulár o prekročení štátnej hranice