Začiatkom týždňa sme na cestách II. a III. triedy vykonávali údržbu dopravného značenia. Pravidelne kontrolujeme dopravné značenie na všetkých cestách nášho kraja, ktoré patria pod našu správu. Vždy sa snažíme doplniť chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie, narovnať a očistiť ho, prípadne jeho okolie, aby bolo viditeľné. Je dôležité, aby bola zabezpečená plynulosť a bezpečnosť na cestách a aby tieto nedostatky nesťažovali vodičom ich jazdu.

Tento týždeň sme sa zamerali na okres Dunajská Streda. Nižšie nájdete aj fotografie, ktoré uvádzame ako príklad toho ako sme  jednoducho a účelne upravili niektoré značky. Svoj účel tak už môžu plniť naplno.

Je dôležité, aby bola zabezpečená plynulosť a bezpečnosť na cestách a aby tieto nedostatky nesťažovali vodičom ich jazdu. Preto vás aj chceme vyzvať a poprosiť, keby ste vedeli o nejakej značke, ktorá nie je vo vhodnom stave, aby ste nás ohľadom toho informovali. Buď prostredníctvom tlačidla „Nahlásiť problém“ na našej webovej stránke alebo mailom na sekretariat@spravaciest.sk