Správa a údržba ciest TTSK pravidelne vykonáva kontrolu ciest II. a III. triedy, ktoré má v správe. Na základe toho vždy vypracujeme plán opráv súvislých úsekov a plán rekonštrukcie ciest. Do plánu opráv na rok 2020 sme zaradili aj rekonštrukciu cesty číslo III/1151 medzi obcami Prietrž a Osuské, ktorá sa nachádza v okrese Senica. Momentálne je vyhlásená verejná súťaž na realizátora stavby.

V máji sa však ešte pred začiatkom rekonštrukcie vykonávajú prípravné práce na už spomínanej ceste III/1151. Zamestnanci SÚC TTSK (oblasť Senica) pracujú na prečistení trinástich priepustov a troch mostov. V niektorých prípadoch je nutná aj oprava poškodených častí priepustov a obnova zábradlia na mostoch.

Veríme, že práce čoskoro dokončíme a po ukončení súťaže o realizátora stavby, sa budeme môcť všetci previezť po novej ceste, čo najskôr. V blízkej dobe vás určite budeme informovať aj o ďalších projektoch, ktoré chystáme.