V posledných dňoch pokračujeme s kosením porastov a divorastúcich kríkov pri cestách II. a III. triedy v správe SÚC TTSK. Tieto úseky už boli viac ako dosť zarastené a tak bolo na čase dať ich do vyhovujúceho stavu, ktorý nebude obmedzovať vodičov. Práce momentálne prebiehajú v okrese Dunajská Streda. V tabuľke môžete vidieť všetky úseky:

Číslo cesty Úsek (obce) Činnosť
III/1401 Dolný Štál – Padáň kosenie
III/1402 Dolný Štál – Boheľov kosenie
II/506 Medveďov – Sap odstraňovanie kríkov
III/1399 Trhová Hradská -Topoľníky kosenie

 

V ďalšom období plánujeme pokračovať aj v iných okresoch, ktoré patria pod našu správu. Všetky informácie vám sprostredkujeme pomocou našej stránky. Rovnako by sme vás, našich občanov, chceli poprosiť, keby ste vedeli o nejakom úseku, ktorý je v nevyhovujúcom stave, aby ste neváhali a dali nám o tom vedieť. Môžete tak urobiť prostredníctvom tlačidla „nahlásiť problém“ na hlavnej stránke v pravom hornom rohu alebo mailom na sekretariat@spravaciest.sk. Ďakujeme.