Správa a údržba ciest TTSK každý rok v rámci letnej údržby vždy vykonáva zber odpadu a smetí vedľa ciest II. a III. triedy po zime. Odpad, ktorý nachádzame je rôzneho druhu. Či už ide napríklad o obyčajný odpad, ktorý ľudia nezmestili do kontajnerov, odpad z vozidiel ako pneumatiky, staré diely alebo fľaše a nádoby zašpinené olejom, alebo veľa stavebného odpadu ako železo a betón.

Po vyzbieraní odpadu ho neskôr v našom dvore roztriedime a potom všetko podľa našich možností likvidujeme alebo odovzdávame na zberné sklady, kde si s tým už poradia. Opäť prosíme občanov, aby odpad, ktorí im vznikol, zaniesli rovnako do zberných skladov a nevyhadzovali ho vedľa ciest na nelegálne skládky.

O problému odpadu sa už popísalo a povedalo veľa ale stále sa nájdu ľudia, ktorí životné prostredie nešetria. Aj na našej stránke nájdete už viacero článkov na túto tému. Ako príklad uvádzame napríklad tento. Dúfame, že postupom času budeme musieť, čo najmenej písať o tejto téme a ľudia si uvedomia, že odpad nepatrí do prírody a k cestám.