V priebehu mája sme pracovali na obnove a zlepšení niektorých úsekov ciest alebo jej častí. Práce prebiehali väčšinou na cestách II. a III. triedy v Senickom okrese. Jednalo sa buď o opravy krajníc alebo vysprávky nerovností na cestách za pomoci stroja TURBO 500. Tento stroj za pomoci vysokotlakovej trubice strieka postupne na cestu emulziu VIALIT a následne kamenivo, ktoré zreagujú a stáva sa z nich studená asfaltová zmes. Táto zmes efektívne zakryje všetky nerovnosti.

Táto technológia je využívaná na opravy menších výtlkov a plytkých výtlkov, ktoré vznikajú po zimnom období zatekaním dažďových vôd do trhlín vozovky a poklesom teplôt pod bod mrazu.

Tento stroj pomáhal našim pracovníkom pri vysprávkach ciest tretej triedy a to konkrétne III/1162 pri obci Prietrž a III/1158 na úseku Rovensko – Senica, ako aj v obciach Kúty a Čáčov. Pri oprave ciest druhej triedy to bolo na úseku II/500 v Senici, smer Kúnov. Opravy a dosypanie krajníc sme vykonávali na ceste II/501 za obcou Jablonica, smer Cerová a za obcou Hradište, smer Brezová pod Bradlom.

Správa a údržba ciest TTSK – oblasť Senica po zimnom období v mesiacoch apríl – máj 2020 vykonala opravy výtlkov na cestách II. a III. triedy a pre Slovenskú správu ciest na cestách I. triedy v dĺžke cca 80 km a spotrebovala 6 ton VIALITU a 40 ton kameniva.

Ak máte nejaké podnety na cesty, ktoré je treba opraviť, neváhajte nás kontaktovať. Či už prostredníctvom mailu sekretariat@spravaciest.sk alebo tlačidla „nahlásiť problém“ na hlavnej stránke nášho webu.