V tomto týždni SÚC TTSK v spolupráci s Odborom zdravotníctva VÚC TTSK organizovala pre svojich zamestnancov SÚC – oblasť Trnava podujatie DNI ZDRAVIA. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Správy a údržby ciest na Bulharskej ulici v Trnave v dňoch:

  • 23. 6. 2020 (utorok) pre strediská Trnava, Sereď, Galanta (+ riaditeľstvo)
  • 24. 6. 2020 (streda) pre strediská Buková, Piešťany a Červeník

Začiatok podujatia bol obidva dni o 9:00 hod. a trvalo až do popoludnia.

Súčasťou programu bolo:

  • prednáška pracovníkov Slovenského červeného kríža
  • ukážky prvej pomoci a imitácie zranení
  • masáže a meranie vitálnych funkcií prevádzané študentami Strednej zdravotníckej školy v Trnave
  • nácvik prvej pomoci s figurínou, aktivity zamerané na zdravotnícku osvetu a prevenciu a ochutnávka zdravých pokrmov a nápojov
  • zdravé občerstvenie pozostávajúce z ovocia, zeleniny a taktiež zabezpečený pitný režim
  • priestor na stretnutia a rozhovory so spolupracovníkmi a vedením SÚC

Podujatie uviedol svojím príhovorom riaditeľ Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pán Dalibor Tribechalský:

“Milé kolegyne, milí kolegovia.

Srdečne vás vítam na dnešnej akcii s názvom „DNI ZDRAVIA“. Asi pred rokom sa konali Dni zdravia v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja a veľmi sa mi páčila táto myšlienka. Bolo to také milé gesto zamestnávateľa smerom k zamestnancom.

Všetci dobre vieme ako je dôležité chrániť si svoje zdravie a zdravie druhých, zvlášť v tomto čase pandémie. Ako riaditeľovi mi záleží na tom, aby bola zdravá nielen naša organizácia, ale aj každý jeden zamestnanec. Požiadal som preto pani riaditeľku Odboru zdravotníctva TTSK, či by bola možnosť zorganizovať takéto podujatie aj v podmienkach Správy a údržby ciest TTSK. Veľmi ma potešilo, keď povedala, že určite áno.

Vzhľadom k počtu zamestnancov sme rozdelili podujatie na dva dni a ako prvé sme vybrali 6 stredísk z oblasti Trnava. Neskôr plánujeme zorganizovať Dni zdravia aj pre zamestnancov oblasti Senica a Dunajská Streda.

Rád by som sa touto cestou poďakoval a zároveň medzi nami privítal tri šarmantné pani riaditeľky, ktoré pomohli s organizáciou dnešného podujatia: PhDr. Luciu Šmidovičovú, MPH, riaditeľku Odboru zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja, riaditeľku strednej zdravotníckej školy v Trnave PhDr. Katarínu Hrašnovú, PhD. a riaditeľku Slovenského Červeného kríža – územného spolku Trnava Bc. Evu Gbelcovú.

Rád by som medzi nami privítal aj študentov Strednej zdravotníckej školy a dobrovoľníkov zo Slovenského Červeného kríža, ktorí nám spríjemnia dnešný deň.
Špeciálne poďakovanie patrí aj županovi TTSK Jozefovi Viskupičovi, ktorý svojou účasťou podporil náš Deň zdravia.

Ešte raz, ďakujem všetkým za pomoc pri organizácií. Prajem vám, aby ste užitočne a príjemne strávili dnešný deň.“

SÚC podujatie pripravila v súlade s jej kontinuálne sledovanou zamestnaneckou politikou, kde ako zamestnávateľ má úprimný záujem na dobrej zdravotnej kondícií a povedomí  jej zamestnancov. Rovnako dôležité sú aj príslušné zručnosti a vedomosti zamestnancov s ohľadom na povahu a dôležitosť ich práce a na činnostiach, ktoré ako organizácia zabezpečujeme.