V piatok 10.07.2020 začala výstavba na ceste I/61, ktorá bude trvať celé leto, až dokonca septembra 2020. Všetky informácie nájdete nižšie v tomto článku.

Miesto uzávierky: cesta I/61 v km 88,415 – 88,854 v úseku Piešťany – Horná Streda (extravilán)

Dôvod uzávierky : výstavba križovatky na ceste I/61

Druh uzávierky : čiastočná

Doba uzávierky : od dňa 10.07.2020 do dňa 30.09.2020

Obchádzková trasa pre všetky vozidlá vrátanej autobusovej dopravy:

  • nie je určená
  • doprava bude vedená striedavo po voľnej polovici cesty I/61, ktorá bude mať šírku minimálne 3 metre
  • úsek bude pod ochranou dočasného dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie

Prosím rešpektujte dočasné dopravné značenie a všetky ostatné pokyny, aby sme sa vyhli problémom a výstavba mohla prebehnúť bez zdržania a obmedzení.