Správa a údržba Trnavského kraja oblasť Senica pripravovala v posledných dňoch cestu III/1151 na rekonštrukciu. Na ceste, ktorá sa nachádza medzi obcami Prietrž a Osuské bolo vyčistených 13 cestných priepustov a priepust jedného mostu. Okrem iného boli vykonané aj  opravy poškodených čiel priepustov a zábradlia na priepustoch. V súčasnosti je cesta III/1151  Prietrž – Osuské pripravená na odovzdanie zhotoviteľovi na rekonštrukciu.

Rovnako v najbližšej dobe pripravujeme čistenie a zrekonštruovanie troch cestných priepustov na ceste III/1131 Skalica – Zlatnícka Dolina, ktorá sa nachádza tiež pred rekonštrukciou.

Je dôležité, aby sme dokázali vytvoriť mix interných a externých služieb, prinášajúci lepší a kvalitnejší výkon za rovnaké financie. Za veľmi krátke obdobie sa ukázalo, že ak by sa v minulosti miesto jednej rámcovej zmluvy na opravy súťažili samostatne jednotlivé opravy a rekonštrukcie ciest, bolo by v konečnom dôsledku možné zrealizovať niekoľkonásobne viac kilometrov opráv.