SÚC TTSK momentálne vykonáva 2 rekonštrukcie ciest v oblasti Trnava, konkrétne v okrese Galanta. Prvou je cesta II/561 Trstice Intravilán a druhá oprava prebieha na ceste III/1334 vo Veľkom Grobe od kostola po hranicu okresov Galanta a Senec, smer Čataj. Ďalšie 2 plánované rekonštrukcie začnú v najbližších dňoch.

Rekonštrukcie:

1. V Trsticiach sa jedná o úsek cesty II/561 v rozmedzí kilometrov 21,950 – 23,830, ktorý je rozdelený na 6 menších úsekov s potrebnými opravami s celkovou dĺžkou 615 metrov. V danom úseku je počas stavebných prác čiastočná uzávera vozovky so zachovanou prejazdnosťou minimálne jedného jazdného pruhu. Práce na tejto rekonštrukcii potrvajú maximálne do 14.9.2020, pričom vodičom ďakujeme za trpezlivosť pri prejazde týmto úsekom. Opatrenia sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. V prípade, ak by sme nezrealizovali opravu predmetnej cesty II/561 by pri predpokladanom náraste dopravného zaťaženia malo za následok negatívny vplyv predovšetkým na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, ako aj obyvateľov obce.

2. Rekonštrukcia cesty III/1334 vo Veľkom Grobe sa realizuje v kilometroch 12,150 – 13,070, teda v dĺžke 920 metrov. K úseku je priradená aj vetva križovatky s dĺžkou 38 metrov a  celková dĺžka teda predstavuje 958 metrov. Komunikácia vykazovala v danom úseku poruchy vozovky a v niektorých miestach aj poruchy ložnej vrstvy. Touto rekonštrukciou budú tieto poruchy odstránené a taktiež budú obnovené aj odvodňovacie zariadenia – priekopy. Na tomto úseku je počas stavebných prác čiastočná uzávera so zachovanou prejazdnosťou jedného jazdného pruhu, ktorá je riadená svetelnou signalizáciou. Práce budú ukončené do 17.9.2020.

3. Následne sa bude v obci Veľký Grob realizovať aj ďalšia rekonštrukcia a to na ceste III/1043 od kostola až po hranicu okresu Galanta/Senec smer Réca. Rekonštruovaný úsek je v celkovej dĺžke 2940 metrov a je v rozmedzí kilometrov 5,760 – 8,650. Tiež je k nemu priradená vetva križovatky v dĺžke 50 metrov. Počas tejto rekonštrukcie bude takisto čiastočná uzávera s prejazdným jedným jazdným pruhom a doprava bude riadená svetelnou signalizáciou. Predpokladaná doba prác je do 30.10.2020.

4. V meste Sereď prebehlo 2.9.2020 našimi pracovníkmi odovzdanie staveniska na rekonštrukciu cesty III/1331 (Trnavská ulica) od cesty I/62 po SAD. V uvedenom úseku vykazuje komunikácia priečne nerovnosti (koľaje), lokálne sa vyskytujú poruchy obrusnej vrstvy, trhliny, výtlky a prepady v miestach spevnenej krajnice. Počas realizácie je plánovaná čiastočná uzávera označená príslušným dopravným značením a riadená svetelnou signalizáciou. Predpokladaný termín ukončenia prác je 23.9.2020.

Touto cestou chceme aj poďakovať občanom za trpezlivosť a ohľaduplnosť voči pracovníkom vykonávajúcim jednotlivé opravy.