Po vzore Žilinského samosprávneho kraja sme sa aj my rozhodli vyskúšať novú metódu úpravy trávnatých porastov pri cestách. Jedná sa o postrek cestných priekop v rámci skúšobnej prevádzky, ktorá sa vykonáva na ceste medzi Dolnou Stredou a Váhovcami ako prevádzkový pokus a to v dvoch variantoch. Kontrolu k uvedeným variantom máme pri obci Váhovce.

Varianty sme označili ako V1 a V2. Variantu 1 sme vykonali v riadnom termíne v prvej dekáde apríla a variant 2 sme vykonali zámerne v oneskorenom termíne a to v druhej dekáde mája.

Variant V1 bol vykonávaný v časti od Dolnej Stredy vrátane diaľničného nájazdu po odbočku na Technologickú cestu. Variant V2 vykonávame od uvedenej odbočky (pri kríži) v smere na Váhovce až po odbočku k trafostanici, ktorá je tesne pred Váhovcami. V časti  od uvedenej odbočky až po Váhovce je už spomenutá kontrola.

Variantu V1 sme potom ešte rozdelili na tri modifikácie označili sme ich nasledovne:

  • V1/M1 (modifikácia M1 varianty V1) – aplikácia prípravkov s pomocnou látkou v mikroemulznej úprave
  • V1/M2 – aplikáciu so „štandardnou“ pomocnou látkou
  • V1/M3 – aplikácia bez pomocnej látky

Uvedené modifikácie išli v nasledujúcom slede smerom od Dolnej Stredy až ku odbočke na Technologickú cestu za zvodidlami. Pre lepšie ozrejmenie uvádzame mapu trasy, na ktorej sme varianty a k tomu prislúchajúce modifikácie označili.

Od vykonania postreku sme po určitom čase vykonali kontrolu a nafotili tieto zmeny, ktoré uvádzame na nasledujúcich obrázkoch. Na ukážku rozdielu medzi jednotlivými variantmi a modifikáciami v porovnaní s kontrolou sme použili ako „merací nástroj“ futbalovú loptu namiesto pravítka.

Variant V1

Modifikácia M1 – aplikácia s našou pomocnou látkou v mikroemulznej úprave

Modifikácia M2 – aplikácia so štandardnou pomocnou látkou

Modifikácia M3 – aplikácia bez pomocnej látky

Variant V2 – zámerne oneskorený termín aplikácia (druhá dekáda mája)

K uvedenej aplikácii na retardáciu porastov na cestných priekopách je potrebné zohľadňovať dva princípy. Jedným princípom je pokryvnosť samotného postreku a druhým je vhodný výber pomocnej látky. Účinok pomocnej látky v zásade mení fyzikálno-chemické vlastnosti roztoku a to do nami požadovaných vlastností a parametrov. V tomto prípade sa jedná o synergickú kombináciu dvoch faktorov.

Prvým faktorom je vytvorenie prírodného, biologicky odbúrateľného filmu polyméru, ktorý predlžuje perzistenciu samotnej účinnej látky. Druhým faktorom je mikroemulzná úprava samotného roztoku. Toto dohromady vytvára vhodný mechanizmus účinku, ktorý je v takýchto prípadoch aplikácií aj limitujúcim parametrom. Teda nepostačuje uvažovanie v rovine samotnej účinnej látky, samotného prípravku, ale aj potrebné zohľadniť aj tieto ostatné kľúčové vlastnosti.

Už čoskoro by sme mali spoznať aj konkrétne finančné porovnanie postreku a kosenia trávy. Okrem ušetrených financií by sa mal ušetriť aj čas našich pracovníkov strávený pri vykonávaní týchto činností. Dúfame, že nám už čoskoro bude umožnené používať túto technológiu vo väčšej miere.