Prinášame vám v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky prehľad informácií pri vstupe do našej krajiny z rizikových ale aj menej rizikových krajín a rovnako z krajín, ktoré sú členom EÚ ale aj z tých, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ. Ďalej tu nájdete informácie o výnimkách pre pendlerov a o režime na hraniciach s okolitými krajinami.

Povinná karanténa sa na vás nevzťahuje, ak sa vraciate z menej rizikových krajín: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédske kráľovstvo, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Ak sa vraciate z členskej krajiny Európskej únie, ktorá nie je uvedená na zozname vyššie, vzťahuje sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

 1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na tomto webe (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
 2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
 3. Telefonicky alebo elektronicky upovedomte Regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR a svojho všeobecného lekára
 4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test, alebo buďte doma 10 dní (ak nebudete mať príznaky, karanténa sa skončí)

alebo

 1. Vstúpte na územie SR s negatívnym výsledkom testu na covid-19, nie starším ako 72 hodín
 2. Telefonicky alebo elektronicky upovedomte Regionálny Úrad verejného zdravotníctva a svojho všeobecného lekára

Ak sa vraciate z krajiny mimo Európskej únie, vzťahuje sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

 1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte rovnako na tomto webe (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
 2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
 3. Telefonicky alebo elektronicky upovedomte Regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR a svojho všeobecného lekára
 4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test
 • V prípade, že sa na vás vzťahuje povinná karanténa, máte právo dostať PNku
 • Detailné výnimky z povinnej karantény nájdete v opatrení na webe ÚVZ SR
 • Výnimky platiace pre územie ČR sú uvedené nižšie

Výnimky pre pendlerov z Českej republiky

Keďže sa náhodné kontroly vykonávajú sústavne len na hranici s Českou republikou, nasledujúce výnimky sa týkajú iba pendlerov z ČR. Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, ale miesto výkonu prácu (aj živnostníci) sa nachádza v pohraničí do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, povinná karanténa sa na vás nevzťahuje. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. Upozorňujeme, že to, či vás pustia na svoje územie susedné krajiny je vylúčne v ich kompetencii.

Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v pohraničí do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, ale miesto výkonu práce (aj živnostníci) sa nachádza na území SR do 30 km po pozemnej komunikácií od otvoreného hraničného priechodu, povinná karanténa sa na vás nevzťahuje. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. V prípade, že vo vašej domácnosti žijú nezamestnané osoby, môžu prekračovať hranice bez povinnosti karantény len s osobou, ktorá potvrdenie o práci má.

Karanténa sa na vás tiež nevzťahuje, ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

Pre kompletný zoznam výnimiek kliknite tu.

Režim na hraničných priechodoch a ďalšie výnimky mimo pendlerov

Česká republika

 • keďže krajina bola zaradená medzi „červené“, Policajný zbor vykonáva náhodnú kontrolnú činnosť vozidiel prichádzajúcich z jej územia
 • cestovanie na územie ČR je pre obyvateľov SR obmedzené, pri návrate pre nich platí povinná karanténna
 • výnimky z povinnej karantený platia pre pendlerov (viď. predošlú sekciu); osoby zamestnané v špecifických oblastiach (zdravotníctvo, opatrovateľstvo, veda-výskum, pedagogika, sezónne práce – poľnohospodárstvo/potravinárstvo); študentov (a jednu sprevádzajúcu osobu – môžu ju mať so sebou, nemusia); športovcov idúcich na tréning; osoby, ktoré sa idú postrať o rodinného príslušníka v sprievode maximálne ďalšej osoby; osoby, ktoré idú obhospodarovať pôdu do 10 km od štátnej hranice; umelci idúci na vystúpenia/nakrúcania
 • recipročne platí výnimka aj pre osoby s trvalým pobytom v ČR, ktoré idú na územie SR s cieľom štúdia + môžu mať aj sprievod v podobe jednej osoby
 • všetky vyššie uvedené výnimky sa pri možnej kontrole musia hodnoverne preukázať dokladom/potvrdením, ktorý zdôvodňuje ich právo na výnimku
 • hraničné priechody sú otvorené (náhodné kontroly)

Rakúsko

 • slovenská, ani rakúska strana nevykonávajú kontroly
 • v piatok 25.9. Policajný zbor vykoná náhodné kontroly na všetkých hraničných priechodoch
 • povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje
 • hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Maďarsko

 • slovenská strana nevykonáva kontroly
 • v piatok 25.9. Policajný zbor vykoná náhodné kontroly na všetkých hraničných priechodoch
 • maďarská strana umožňuje vstup iba tým cudzincom, ktorí majú na jeho území trvalý alebo prechodný pobyt (Lakcim karta) a ich rodinným príslušníkom
 • občania SR môžu vstúpiť na územie Maďarska, ak v priebehu 5 dní pred svojim príchodom absolvovali test na COVID-19 s negatívnym výsledkom a majú o tom potvrdenie
 • občania SR, ktorí chcú vstúpiť na územie Maďarska a budú sa zdržiavať do 30 km od štátnej hranice, majú vstup povolený na 24 hodín
 • povinná karanténa sa na osoby vracajúce sa z tohto územia nevzťahuje
 • ďalšie špecifické výnimky a spôsob, ako požiadať o udelenie výnimky na vstup do Maďarska nájdete nižšie na webe MZV SR
 • otvorené hraničné priechody: Rajka – Čuňovo (diaľničný priechod), Rajka – Čuňovo (starý priechod od 06:00-08:00 a 15:00-17:00), Komárno – Komárom, Komárno nový Monoštorský most, Esztergom – Štúrovo, Parassapuszta – Šahy, Kráľ – Banréve, Tornyosnémeti – Milhosť, Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto, Vámosszabadi – Medveďov, Letkés – Salka, Balassagyarmat – Slovenské Ďarmoty, Nógrádszakál/Ráróspuszta – Ráros, Somoskőújfalu – Šiatorská Bukovinka, Tornanádaska – Hosťovce, Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa

Poľsko

 • slovenská, ani poľská strana nevykonávajú kontroly
 • v piatok 25.9. Policajný zbor vykoná náhodné kontroly na všetkých hraničných priechodoch
 • povinná karanténa sa na občanov SR vracajúcich sa z tohto územia nevzťahuje
 • hraničné priechody sú otvorené v štandardnom režime (voľný pohyb)

Ukrajina

 • do 28. septembra 2020 je zákaz vstupu cudzincov na územie Ukrajiny (pre výnimky pozri nižšie web MZV SR)
 • v piatok 25.9. Policajný zbor vykoná náhodné kontroly na všetkých hraničných priechodoch
 • Ukrajina je červená krajina, pre osoby vracajúce sa na územie SR platí povinná karanténa
 • otvorené hraničné priechody: Vyšné Nemecké – Užhorod, Ubľa – Malyj Bereznyj, Veľké Slemence – Mali Selmenci (pre peších od 8:00 do 20:00)