Včera dňa 01.10.2020 bola na návšteve Trnavského kraja delegácia Ministerstva dopravy a výstavby SR vedená ministrom Andrejom Doležalom a tvorená štátnym tajomníkom Jaroslavom Kmeťom a zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest.

Hovorili sme predovšetkým o prioritách obnovy a výstavby ciest vrátane obchvatov Senice či Jablonice. Minister prisľúbil, že ešte tento rok bude iniciovať vznik fondu dopravnej infraštruktúry, z ktorého by mohli byť financované veľké investičné projekty, pilotne napríklad obchvat Hlohovca.

Často sa stretávame s podnetmi, kedy nákladné vozidlá medzinárodnej tranzitnej dopravy obchádzajú spoplatnené úseky ciest vyšších kategórií po našich cestách druhej triedy. Dnes už vieme, že Trnavský samosprávny kraj by mohol byť prvým, kde jazdu nákladiakov po cestách II. triedy spoplatníme. Diskutovalo sa totiž o zámere spoplatniť 16 úsekov ciest II. triedy pre tranzitnú nákladnú dopravu. Chceme zabrániť tomu, aby ťažké kamióny ďalej ničili naše cesty a znepríjemňovali život obyvateľov. Vybrané mýto zároveň použijeme na rekonštrukciu ciest.

„Máme pre nich pripravené schémy, ide predovšetkým o zásadné zníženie cestnej dane, ktorá bude adresná. Regulovať chceme najmä tranzitnú dopravu, vieme, ako dopravnú obsluhu – pekárov, mliekarov, zo systému vylúčiť,“ povedal Doležal.  Zdôraznil, že ministerstvo v žiadnom prípade nepripravuje spoplatnenie ciest druhej triedy ako celku.

„My potrebujeme zvýšiť kvalitu života a bezpečnosť v našich obciach, odkiaľ prichádza čoraz viac protestov proti dosahom prejazdu nákladnej tranzitnej dopravy,“ konštatoval Viskupič.