Už len týždeň nás delí od ukončenia rekonštrukcie cesty Skalica – Zlatnícka dolina. Na ceste bola zriadená aj čiastočná uzávierka. Toto obmedzenie by malo trvať len do stredy 14.10.2020 a v poobedných hodinách by mala byť doprava plne obnovená. Samozrejme v prípade neočakávaných okolností sa môže rekonštrukcia o pár dní natiahnuť.

V menšom prehľade nájdete všetky dôležité informácie o vykonávanej rekonštrukcií:

Miesto uzávierky: cesta III/1131 Skalica – Zlatnícka dolina (kilometer 0,610 – 2,210)

Úsek začína v blízkosti križovatky Veľkomoravskej ulice a Horskej ulice a končí 230 m pred križovatkou Horskej cesty a Horskej cesty v smere staničenia.

Dôvod uzávierky: realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia cesty III/1131 v kilometri 0,610 – 2,210“ v katastrálnom území mesta Skalica

Druh uzávierky: čiastočná (realizácia rozdelená na 3. etapy)

Termín uzávierky: od 31.08.2020 od 08:00 hod. do 14.10.2020 do 16:00 hod.

Dĺžka uzávierky: 1600 metrov

Popis obchádzky:

Počas realizácie stavby I. etapy, to bol úsek medzi kilometrami 0,606 – 1,247, bola obchádzková trasa jednosmerná cesta vyznačená okolo družstva po účelovej komunikácii v zmysle určenia dočasného dopravného značenia.

Počas realizácie stavby II. a III. etapy, ktorej práce sa ešte dokončujú, bola a je stanovená čiastočná uzávierka cesty – uzávierka jedného jazdného pruhu vyznačená dočasným dopravným značením a riadená prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou. Cestná premávka je v tomto úseku umožnená a usmernená striedavo v jednom voľnom jazdnom pruhu určenom pre oba smery.

V prípade potreby je premávka v úseku pracoviska regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.