Chvála od ľudí sa nám počúva vždy dobre a dodáva nám chuť do ďalšej roboty. O svoju skúsenosť sa s nami podelil aj jeden z našich majstrov.

Poctivá práca zamestnancov Správy a údržby ciest TTSK prináša aj výsledky. Činnosti, ktoré vykonávame sú na cestách viditeľné, ľudia našu prácu oceňujú a k nám sa vracia pozitívna spätná väzba.

Už viac krát sa pracovníkom v našej firme stalo, že ich ich známi alebo aj neznámi občania z nášho kraja oslovili s chválou na našu vykonanú prácu.

,,Priznal sa, že normálne aj spomalí svoje auto a obdivuje zeleň a krajinu okolo cesty.“

Svedčí o tom aj skúsenosť jedného z našich majstrov. ,,Jeden kamarát mi vravel ako to vyzerá výborne, keď ide po ceste a okolo nej je pekne vykosené. Priznal sa, že normálne aj spomalí svoje auto a obdivuje zeleň a krajinu okolo cesty.“ Následná otázka nášho pána majstra smerovala k tomu, že tá konkrétna cesta ale zatiaľ nie je bohužiaľ zrekonštruovaná. Na to však dostal odpoveď: ,,Veď to mi ani nenapadlo, bol som zaujatý okolím cesty.“

Chceli by sme aj my touto cestou poďakovať všetkým našim zamestnancom. Sme radi, že aj takýmito maličkosťami robíme ľuďom aspoň trochu radosť. Hoci nie je všetko dokonalé, všetko opravené ale treba oceniť aj takúto snahu spríjemniť obyvateľom Trnavského samosprávneho kraja ich cestu. Naša práca tak aj takto stúpa na význame a vážnosti. Pozitívne reakcie nás tešia, posúvajú dopredu a motivujú v ďalšej práci.

Samozrejme aj cesty a ostatné potrebné veci postupne opravujeme. Nedá sa však spraviť všetko naraz a ciest v zlom stave je stále veľa. Avšak na Zastupiteľstve TTSK bolo schválených 16 opráv ešte dokonca roka.