V Dunajskej Strede sa už čoskoro vodiči prevezú po zrekonštruovanom úseku cesty. Týždenná rekonštrukcia sa končí už v pondelok.

Už len pár dní nás delí od ukončenia rekonštrukcie križovatky na ceste III/1395 v Dunajskej Strede. Cesta bola počas trvania rekonštrukcie uzavretá a jej obchádzka bola riadne vyznačená. Toto obmedzenie by malo trvať len do začiatku budúceho týždňa t.j. 23.11.2020 a následne bude cesta sprejazdnená pre vozidlá. Samozrejme v prípade neočakávaných okolností sa môže rekonštrukcia o pár dní natiahnuť.

V menšom prehľade nájdete všetky informácie o vykonávanej rekonštrukcií:

Miesto uzávierky: cesta III/1395 od kilometru 0,343 po kilometer 0,686 v meste Dunajská Streda

Dôvod uzávierky: uskutočnenie stavby „Križovatka na ceste III/1395 – ohrady s prepojovacou komunikáciou (časť A a rekonštrukcia MK k TESCU – Dunajská Streda)“

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 16.11.2020 do 23.11.2020

Popis obchádzky : cesta II/507, cesta II/572, miestna komunikácia – Bažantia ulica

Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením.

Ďakujeme za rešpektovanie pokynov a dodržiavanie bezpečnej jazdy v blízkosti stavby. Sme radi, že sme opäť mohli o trochu zlepšiť úroveň ciest v našom kraji.