Vďaka novému pohľadu, novej stratégii a motivácii robiť veci lepšie pre obyvateľov nielen nášho kraja sme počas uplynulej zimnej údržby ušetrili až 800 000 eur. A to aj napriek tomu, že sme odpracovali viac hodín a použili viac materiálu ako počas minulej zimy.

Na Správe a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja sme vyhodnotili obdobie zimnej údržby cestných komunikácií 2020/2021, ktoré trvalo od novembra do marca. Reorganizáciou práce, ale aj vďaka nasedeniu novej techniky sme zefektívnili využívanie posypového materiálu a naša organizácia zaznamenala pri vyšších výkonoch najnižšie náklady za uplynulých päť rokov. Poctivá práca tak prináša svoje ovocie a krok za krokom smerujeme k tomu, aby sme sa stali modernou cestárskou spoločnosťou.

„V zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2020/2021 boli prijaté opatrenia, ktorých výsledkom je efektívnejšie a racionálnejšie využitie ľudských aj materiálnych zdrojov. Prehodnotili sme napríklad prerozdelenie okruhov ciest jednotlivých stredísk. Teší ma, že sme tak dokázali pružnejšie reagovať na výkyvy počasia aj so zapojením komplexne obnoveného vozového parku,“  zhodnotil zimnú údržbu riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.

Nová technika

V uplynulej zimnej sezóne sme udržiavali predovšetkým cesty druhej a tretej triedy v správe kraja. Na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest sme sa postarali aj o cesty prvej triedy v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Spolu išlo o viac takmer 2 000 kilometrov pozemných komunikácií, čo je porovnateľné s predchádzajúcou sezónou. Na zabezpečovaní zimnej údržby sa podieľalo 62 dispečerov a 150 vodičov. V porovnaní s predchádzajúcou zimou rokom bolo počasie nielen chladnejšie, ale bolo aj výrazne viac dní so snežením.

„Som rád, že zmeny v systéme práce, ale aj nákup novej techniky sa ukázali ako správne a pomohli nám zvýšiť efektivitu zimnej údržby. Dlhotrvajúce chladné a snežné počasie v porovnaní s minulými rokmi spôsobilo nárast výkonov na cestách. Oproti minulej sezóne išlo v prípade pluhovania o nárast o 1060 %. Aby boli cesty bezpečné, použili sme až o 206 % väčšie množstvo posypového materiálu. Napriek tomu sme dosiahli zníženie prevádzkových nákladov,“ skonštatoval župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

V predchádzajúcich sezónach bola na zimnú údržbu vynakladaná suma od 4 do 4,6 milióna eur, skončená zimná údržba stála o zhruba 800 000 eur menej.

Nová technika, ktorú pre nás zakúpila trnavská župa, je multifunkčná. Vďaka vyše dvom stovkám kusov prídavných zariadení je pripravená na použitie aj počas letnej sezóny, a to na mulčovanie trávy alebo čistenie krajníc a rigolov popri cestách.