Zhotovenie zjednodušenej projektovej dokumentácie na rekonštrukcie mostov v náležitostiach DRS na ohlášku stavby: M5931 cez potok v Horných Orešanoch, M5130 cez potok Chvojnica za obcou Dubovce, M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany