V rubrike Mesiac v číslach sa retrospektívne pozrieme na dianie v SÚC TTSK za uplynulé mesiace. Apríl, máj a jún sa niesli v znamení doznievajúcej zimnej údržby a príprav na leto a činnosti s ním spojené.

Počas mesiacov apríl, máj a jún sme zrekonštruovali 15 väčších i menších úsekov ciest, mostov a priepustov. Najdlhším zrekonštruovaným bol takmer 6 km dlhý úsek medzi obcami Horné Dubové a Naháč.

Zaujímavý je aj pohľad na naše výkony v číslach:
• čistenie ciest po zimnej údržbe zabralo našim pracovníkom v apríli 805 hodín a v máji 546 hodín, pričom spolu vyčistili vyše 754 km ciest,
• v mesiaci apríl nám trvalo dosýpanie krajníc 226 hodín, v máji 349 hodín,
• čistenie rigolov zabralo našim zamestnancom v máji 317 hodín,
• v júni pokosili naši pracovníci 5 729 978 m2 trávnatých plôch.