Rok čo rok sa zimné obdobie mení, no v SÚC TTSK sa z roka na rok snažíme zlepšiť bez ohľadu na to, čo zima prinesie. Čoskoro nás čaká nové zimné obdobie, na ktoré sa v súčasnosti pripravujeme. Pre predstavu, čo zimná údržba ciest obnáša, vám prinášame krátke štatistické zhodnotenie a porovnanie sezón 2019/2020 a 2020/2021.

V porovnaní so sezónou 2019/2020 prispela nová technika k zefektívneniu využívania posypového materiálu používaného na zimnú údržbu. Lepšia organizácia práce s prehodnotením jednotlivých okruhov výkonu umožnila v porovnaním s minulým obdobím zvýšiť:
• obhliadky o 133%,
• posyp o 206%,
• pluhovanie o 1 060%.

Prijaté opatrenia priniesli:
• efektívnejšie využitie ľudských zdrojov,
• racionálnejšie využívanie materiálových zdrojov,
• pružnejšie reagovanie na výkyvy počasia,
• obnovený vozový park,
• hospodárnejšie využitie finančných zdrojov – napriek vyšším výkonom najnižšie náklady na ZÚ za posledných 5 rokov.

Veríme, že aj vďaka novej technike zvládneme nadchádzajúce zimné obdobie efektívne a to aj napriek tomu že nevieme, čo nás čaká, a preto sa intenzívne pripravujeme na zimnú údržbu 2020/2021.