Vodorovné dopravné značenie je povinnou výbavou všetkých ciest. Ročne vyznačí SÚC viac ako 23 400 m2 priechodov pre chodcov a takmer 1 260 km deliacich čiar, na ktoré použije približne 1 600 l riedidla, 99 400 kg farby a 38 000 kg balotíny. To všetko trvá viac ako 6 800 hodín. Je to dosť, čo poviete? No vďaka novému značkovaciemu stroju HOFMANN svitá na „šetrnejšie zajtrajšky“. 

Pôvodné značkovacie zariadenie zakúpené v roku 2005 sa používalo na značenie pre celý Trnavský samosprávny kraj. V roku 2016 bolo zakúpené ďalšie zariadenie, a to pre oblasť Dunajská Streda, pretože starý značkovací stroj potreboval výmenu motora, opravu pojazdu hydromotorov a kompresora. 

Správa a údržba ciest má po zakúpení nového značkovacieho stroja typu H18-2 k dispozícii moderný mechanizmus pre vodorovné dopravné značenie. K stroju patrí tiež prívesný vozík na jeho presun, ktorý uľahčí a zjednoduší celkovú prácu maliarskych čiat. Predpokladaná hodnota zákazky bola vo verejnom obstarávaní vyčíslená na sumu 190 450 €. Samotnou súťažou sa však podarilo ušetriť 20 750 € a výsledná suma za nákup bola v hodnote 169 700 €. Prvýkrát bol nový stroj „otestovaný“ pri zabezpečení vodorovného dopravného značenia na novo zrekonštruovanej ceste v Trnave na Koniarekovej a Zavarskej ulici.

Nové značkovacie zariadenie patrí medzi najmodernejšie stroje v tejto oblasti. Všetky komponenty sú ovládané hydraulicky, čím sa odstránila nutnosť manuálneho ovládania. Súčasťou zariadenia je aj hydraulická rotačná metla, ktorá slúži na prípravu povrchu pred aplikáciou farby. Je potrebné tiež vyzdvihnúť aj jeho tichšiu prevádzku a jednoduchšiu údržbu. Vďaka efektívnejšiemu čisteniu sa predpokladá úspora použitej farby, nakoľko nie je nevyhnutné nepoužitú farbu „vylievať“, ako to bolo pri staršom zariadení. Z pohľadu bezpečnosti pri prácach na ceste dôjde aj v tejto oblasti k zlepšeniu. Súčasťou značkovacieho zariadenia je obojstranná svetelná šípka, ktorá prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pri prácach na cestách. V neposlednom rade nemožno opomenúť zlepšenie komfortu a vybavenia kabíny. 

Využívaním nového značkovacieho zariadenia HOFMANN  sa očakáva  zlepšenie práce maliarskych čiat vo všetkých oblastiach práce, či už ide o technológiu, bezpečnosť, údržbu alebo efektívne využitie prostriedkov. Predpokladá sa  tiež pozitívny dopad na prestoje, ktoré vznikajú počas odstraňovania porúch na značkovacom mechanizme. Pôvodný značkovací stroj   bude však  naďalej slúžiť ako záložné zariadenie. S novým značkovacím strojom sa očakáva  zvýšenie produktivity práce a bezporuchová prevádzka.  

Autor: Autor: Ján Samuhel, námestník technického úseku