Opäť vám prinášame našu pravidelnú štvrťročnú „štatistickú“ rubriku Mesiac v číslach, v ktorej sme zhrnuli dianie na cestách Trnavského kraja v mesiacoch august, september a október:   

  • vyznačili sme 885,5 km deliacich čiar,
  • plošne sme vyznačili vyše 18 km2 vodorovných dopravných značiek, 
  • osadili sme 800 nových smerových stĺpov a vyše 650 sme vymenili,
  • vyspravili sme 5,7 km2 výtlkov a vyjazdených koľají,
  • vyčistili sme takmer 300 km2 vozovky,
  • natreli sme 278 m zábradlia, čo nám trvalo 85 hodín,
  • strojové kosenie trávnatých porastov nám zabralo 7 833 hodín, ručné kosenie 6 011 hodín,
  • odstraňovaním následkov havárií sme strávili 111 hodín,
  • likvidácia krovia nám zabrala 4 867 hodín.