Dobre odvedená práca hovorí sama za seba a preto pochvaly na seba nedávajú dlho čakať. Našim cieľom je odvádzať poctivú robotu a odzrkadľuje sa to aj na správach, ktoré k nám prichádzajú od zadávateľov. Jednou z nich je aj správa od Juraja Gyenesa, prezidenta Aeroklubu Bratislava, letisko Boleráz: 

„Ďakujem vedeniu SÚC TTSK za pomoc pri úprave plochy pred hangárom v našom areáli na letisku Boleráz. Z materiálu, ktorý sme od Vás dostali, sa nám podarilo svojpomocne vyrovnať plochu, ktorá slúži na bezpečný pohyb lietadiel až na vzletovú a pristávaciu dráhu. Našou činnosťou sa budeme snažiť naďalej rozvíjať región v oblasti leteckého športu, nalákať čo najväčší počet mladých ľudí, organizovať rôzne súťaže a verejné podujatia súvisiace s lietaním.“ 

Je nám cťou, že môžeme byť súčasťou aj takýchto nevšedných opráv a rekonštrukcií. Úlohou cestárov totiž nie je len oprava ciest a rekonštrukcia mostov, ale aj množstvo iných činností, ktorými svojim spôsobom prispievajú k rozvoju nášho kraja. Našim cieľom je vykonávať svoju prácu svedomito a zodpovedne tak, aby sme boli na ňu hrdí aj bez pochvál, pretože „dobre odvedená robota sa chváli sama“.