História tohto hraničného priechodu siaha až do 16. storočia, kedy slúžil ako dôležitá obchodná cesta, spájajúca regióny cez rieku Moravu. Avšak, počas obdobia druhej svetovej vojny bol pôvodný drevený most zničený a po roku 1989 sa začalo hovoriť o obnovení tejto dôležitej trasy. Jej význam spočíval nielen v obchode, ale aj v regionálnej integrácii. Preto v roku 1994 prebehla rekonštrukcia cesty, ktorá zahŕňala aj výstavbu 800m dlhého úseku cez záplavové územia rieky Moravy, spolu s 8 priechodmi pre migrujúce zvieratá (tzv. žabochody). V roku 1995 bol cez rieku Moravu postavený pontónový most a v roku 2005 bola dokončená nová trojpólová konštrukcia s dĺžkou 133m. Taktiež došlo k podpisu medzinárodnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom, pretože most je vo vlastníctve Slovenskej republiky a za správcu cesty III/1144 bola určená Slovenská správa ciest (SSC), Bratislava. Most cez rieku Morava uzatvára a otvára Slovenská správa ciest, Bratislava na slovenskej strane a na rakúskej strane výkonné orgány po vzájomnej dohode.  

Intenzívne zrážky sprevádzané stúpajúcou hladinou rieky Moravy na úroveň druhého stupňa povodňovej aktivity (470 cm) vyvolali neraz rozsiahle záplavy v okolí hraničného priechodu. Podobná situácia nastala pred Vianocami v roku 2023, kedy výdatné sneženie (za 24 hodín napadlo 20cm snehu) sprevádzané prudkým oteplením spôsobilo záplavy na ceste III/1144, a tak boli 26.12.2023 cesta i hraničný priechod uzatvorené. Opätovne ich otvorili až 2.1.2024. Neskôr, po návrate silných zrážok, bol na pokyn Slovenskej polície 6.1.2024 o 9:00 hod. hraničný priechod znovu uzavretý.

Dramatická zmena počasia, nevídaná od roku 2013, zasiahla región v januári 2024. Teplota prudko klesla na -9 až -11 °C v dňoch 9.1.2024 – 11.1.2024. Voda pretekajúca cez cestu začala zamŕzať, čo premenilo cestu na “klzisko”. Dňa 11.1.2024 sa hladina vody postupne znížila pod úroveň cesty a ľad sa lámal pod vlastnou váhou, avšak cesta zostala zľadovatelá od hrádze smerom k priechodu. Situáciu na hraničnom priechode monitorovala SÚC TTSK a snažila sa ľadovú vrstvu odstrániť. Pri teplote -11°C a zľadovatelej ceste však naše mechanizmy nestačili, navyše mohlo dôjsť k poškodeniu vozovky. Aj posyp inertným materiálom bol neúčinný, nakoľko sa nedokázal udržať na klzkom povrchu. Vzhľadom na to, že cesta prechádza chráneným územím rieky Moravy, je použitie chemického posypu (soli) zakázané. SÚC TTSK sa preto rozhodla počkať na zmiernenie mrazov a v tento deň, 11.1.2024, odstránili naplavené stromy a kmene z vozovky. 

Od 11. januára 2024 telefóny v SÚC TTSK neustále vyzváňali najmä vďaka tým občanom, ktorí denne putujú za prácou do Rakúska, tzv. „pendleri“. Ich otázkou bolo, kedy bude hraničný priechod opäť sprejazdnený. Niektoré hovory boli zdvorilé, no iné zneli výhražne a urážlivo. Ľudí sme informovali, že po ustúpení mrazov cestu okamžite sprejazdníme. 

No ľudská tvrdohlavosť, netrpezlivosť a najmä nedôvera na seba nenechali dlho čakať. Dňa 13. januára 2024, keď mrazy začali poľavovať, sa skupina dobrovoľníkov zoskupených vďaka sociálnym sieťam pustila do ručného odstraňovania ľadovej vrstvy. Ako sme verejnosť informovali, podmienky boli náročné aj pre ťažkú techniku, a tak sa dobrovoľníkom podarilo vyčistiť len približne 30 metrov z celkovej plochy.

 

V SÚC TTSK sme však postupovali systematicky a pred avizovaným zmierňovaním mrazov sme si pripravili techniku využívanú na letnú údržbu (frézu na asfalt). Nasledujúci deň, 14. januára 2024, sme od 8:30 začali frézou na asfalt rozrušovať ľadovú vrstvu tak, aby nedošlo k poškodeniu vozovky. Následne traktor-bager odstránil rozrušené kusy ľadu a po vyčistení vozovky sme vykonali posyp inertným materiálom (drvené kamenivo). O 11:00 SÚC TTSK kontaktovala Slovenskú správu ciest v Bratislave s výzvou pre Rakúsko: k 15:00 hod. budú cesta a most na slovenskej strane opäť prejazdné aj s dočasným dopravným značením so zníženou rýchlosťou 10 km/h. Avšak do 15:00 neprichádzala odpoveď z Rakúska, preto SÚC TTSK kontaktovala rakúsku správcu ciest. Nakoľko mohla otvorenie závory na rakúskej strane odsúhlasiť iba rakúska polícia, SÚC TTSK ju kontaktovala prostredníctvom Polície SR. Po zhodnotení rakúskou políciou, že cesta je bezpečná, bol dňa 14. januára 2024 o 17:50 hod. hraničný priechod Moravský Svätý Ján – Hohenau opäť otvorený.

Napokon, snaha dobrovoľníkov o ručné odstraňovanie ľadu z cesty III/1144 bola zbytočne medializovaná. Bolo jasné, že iba ručné odsekanie ľadovej vrstvy nebude postačovať na obnovenie cestnej premávky. Bolo potrebné vykonať ďalšie kroky, vrátane posypania vozovky, inštalácie dočasného dopravného značenia na zníženie rýchlosti a zabezpečenia otvorenia hraničnej závory na rakúskej strane mosta. Veríme, že sa takáto situácia nebude opakovať, no v opačnom prípade už vopred ďakujeme občanom za trpezlivosť a dôveru, že v zdanlivo prehratom “boji” s prírodou postupujeme strategicky. 

 Eduard Havel, námestník správy a prevádzky ciest