V posledných dňoch sa opäť rozmohlo vyhadzovanie odpadov na voľné priestranstvá. Na túto problematiku sme už upozorňovali v marci, ale ľudia sú viditeľne nepoučiteľní. Prvý tohtotýždňový prípad sa stal pri obci Brestovany. V blízkosti veľkého poľa s Repkou olejnou niekto vyhodil 40 vriec odpadu. Vo vreciach sa našlo staré oblečenie, prázdne použité fľaše zašpinené olejom a iné smeti, ktoré na pole ani do lesa nepatria zďaleka nepatrí.

Druhý, bohužiaľ, opakovaný prípad, bolo vyhadzovanie smetí v blízkosti vodnej nádrže Boleráz. Už viacero ľudí bolo spozorovaných, ako prišli na svojich autách plne naložených odpadom a následne to tam všetko povyhadzovali. Policajti z Trstína už prípady prevzali a riešia ich v spolupráci s obcou Bíňovce, pod ktorú spadá táto oblasť.

Podobné prípady sa pravidelne dejú aj popri cestách, v priekopách a na odpočívadlách, ktoré patria pod našu správu. Nezodpovední vodiči tu nechávajú po sebe poriadnu spúšť. Keďže sa jedná o prečin, tak aj my budeme postupne tieto prípady posúvať polícií na prešetrenie a potrestanie nezodpovedných občanov. Za vyhodenie odpadu na verejné priestranstvo môže polícia uložiť blokovú pokutu do 33 eur. V zmysle zákona o odpadoch možno uložiť pokutu do 165,96 eura a za priestupky ktoré prejednáva okresný úrad, možno uložiť pokutu do 663,87 eura.

Zároveň by sme chceli upozorniť podobne zmýšľajúcich ľudí, aby nepotrebné veci odviezli do bezplatných zberných dvorov a neznečisťovali verejné aj súkromné priestranstvá.