Od pondelka 04.05.2020 je otvorený hraničný priechod Hosťovce – Tornanádaska určený pre obojstrannú osobnú a nákladnú dopravu do 3,5 tony. Doprava je však možná iba medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Otvorený je od 06:00 hod, s otváracou dobou každý deň 6:00 – 18:00 hod.

Hraničný priechod Kráľ – Bánréve sa rozširuje aj pre medzinárodnú kamiónovú dopravu. Miesto nakládky alebo vykládky  môže byť okrem územia Slovenskej republiky a Maďarska aj v Českej republike a Poľskej republike. 

V súčasnosti sa rokuje o postupnom otváraní a zmene charakteru ďalších hraničných priechodov na spoločnej hranici s Maďarskom a Poľskou republikou. Pre ešte detailnejšie informácie, vrátane udelenia možných výnimiek pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj Slovákov pracujúcich v zahraničí viac ako 30 km od štátnej hranice, sledujte web úradu verejného zdravotníctva.