Počas minulého týždňa a to konkrétne dňa 28.07.2020 sme realizovali frézovanie nerovností vozovky v meste Hlohovec a jeho blízkom okolí. Práce pozostávali hlavne z odfrézovania navrstvených asfaltových „kobercov“, ktoré sa tvorili z brzdenia vozidiel prichádzajúcich do križovatiek. Ďalej sme sa zamerali aj na odstránenie hrboľov alebo vytlačeného asfaltu na krajniciach.

Celkovo bolo odfrézovaných 700 m2 takýchto a podobných porúch a nerovností na cestách II. a III. triedy.

Konkrétne išlo o cesty:

II/507 – úsek Hlohovec – Dvorníky

II/513 – úsek Trakovice – Leopoldov – Hlohovec – Kľačany

III/1319 – okres Hlohovec (4 km)

Ospravedlňujeme sa za prípadné krátkodobé obmedzenie premávky. Zároveň dúfame, že výsledok tejto práce bude pre motoristov prínosom v podobe bezpečnejšej jazdy na týchto úsekoch ciest.