V predošlých dňoch pracovníci strediska Červeník v oblasti Trnava pracovali na odstraňovaní kríkov a náletových drevín pri ceste I/61. Práce prebiehali na základe objednávky od Slovenskej správy ciest – IVSC BA. Jedná sa o práce na ceste medzi obcami Madunice a Trakovice. Ide o úsek, kde tieto dreviny zasahovali na viacerých miestach do jazdných pruhov v rámci vozovky.

S odstránením drevín sa celkovo v tomto úseku cesty zlepšia rozhľadové pomery. Najmä však budú mať vodiči lepší prehľad pri križovatkách s cestami nižších tried napájajúcimi sa na cestu I/61.Túto prácu realizujeme vo vlastnej réžií. Dúfame, že aj touto činnosťou prispejeme k lepšej bezpečnosti premávky.

Nakoľko práce budú prebiehať aj v nasledujúcom období prosíme motoristov o rešpektovanie vyznačeného pracoviska mobilným dopravným zariadením a rešpektovanie našich pracovníkov, ktorí v prípade potreby regulujú dopravu.