SÚC TTSK úspešne opravila jamy a výmoly na ceste III/1149 v Senici. Výrazne k tomu prispeli aj naši občania, ktorí na túto závadu včas upozornili. 

Začiatkom týždňa nám začalo chodiť veľa podnetov na cestu v Senici, ktorá nutne potrebovala zaceliť diery a výmoly na viacerých jej častiach. Jednalo sa o cestu tretej triedy III/1149, ktorá sa nachádzala v nevyhovujúcom stave pre bezpečnú a plynulú premávku na nej. Po oznámeniach od viacerých z vás začala Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja konať.

Bolo aj v našom záujme cestu čo najrýchlejšie opraviť, aby nevznikli situácie, kedy by prišlo k poškodeniu auta alebo nedajbože k ublíženiu na ľudskom zdraví. Naši zamestnanci z oblasti Senica sa teda urýchlene pustili do práce, aby problém odstránili v najkratšej možnej dobe. To sa im aj podarilo a v piatok 5. februára bola cesta úspešne opravená a výmoly na nej zaliaté asfaltom.

Zamestnanci SÚC TTSK pri oprave výmolov na ceste v Senici. Zdroj: archív SÚC TTSK

Chceme všetkým občanom a obyvateľom poďakovať za nahlasovanie takýchto podnetov a trpezlivosť pri ich náprave. Avšak chceme povedať, že nie je všetko chyba iba cestárov. Dotyčná cesta je ako sme už spomínali cestou tretej triedy a majú na nej zákaz jazdiť vozidlá nad 3,5 tony. Tento zákaz sa však očividne porušuje. Touto komunikáciou pravidelne prechádzajú veľké nákladné vozidlá z okolitých firiem a tak výrazne poškodzujú kvalitu vozovky. Spolu so zimným počasím je to na takúto cestu obrovský nápor, ktorý nemôže vydržať.

SÚC TTSK je síce zodpovedná za kvalitu a údržbu cesty ale nemôže ovplyvniť všetky faktory, ktoré na ňu vplývajú. Nezodpovední vodiči a firmy by si mali nabudúce dobre rozmyslieť, či budú porušovať takéto zákazy. Je to však iba na ich svedomí.