Medzi zamestnancami prevláda zatiaľ veľká spokojnosť s novou technikou, ktorá k nám dorazila koncom roku 2020. O ich funkčnosti a procese zaradenia do plnej služby sme sa porozprávali s odborným technickým zamestnancom pánom Lukášom Pobieckym.

Ako ste zatiaľ spokojný s nákupom a fungovaním nových strojov?

Zatiaľ môžem nákup hodnotiť pozitívne. Podarilo sa splniť všetky špecifikácie technických parametrov, ktoré sme kládli na techniku pri jej obstarávaní. Stroje sú navyše vybavené aj viacerými bezpečnostnými funkciami v podobe niektorých prvkov, ako napríklad systém upozorňujúci na vybočenie z jazdného pruhu, protinárazový senzor alebo infra kamera na posypovej nadstavbe monitorujúca stav vozovky. Nie len tieto prvky, ale technika ako taká určite prispeje k bezpečnosti, pohodliu a efektivite prác, ktoré vykonávame na cestách. Pevne verím, že aj naši pracovníci ocenia pomoc novej techniky a bude im dobre slúžiť.

V poslednom období sa nakúpilo mnoho novej techniky ako sypače, traktory a nákladné autá. Prečo sa kúpili práve tieto stroje?

Posypové vozidlo je alfou a omegou každého cestára. Myslím, že ak by ste sa spýtali bežného občana, čo si predstaví pod pojmom cestári, napadne ho zrovna sypač. Túto techniku však treba vnímať hlavne ako univerzálne nosiče náradia. Z tohto dôvodu stúpa ich využiteľnosť počas celého roka. Ak sa jedná o sypače, tak v rámci výkonu letnej údržby ich vieme vymeniť za zametacie nadstavby, vysprávkové nadstavby, sklápacie nadstavby alebo za kontajnery na prevoz asfaltovej zmesi. Tým pádom sa vieme efektívnejšie prispôsobiť vzniknutým potrebám pre údržbu ciest. To isté platí aj pre traktory, ktoré už nebudú využité len na kosenie trávnatých plôch, ale aj na nakladanie materiálu, zrezávanie krajníc, čistenie priekop, zametanie ciest a úpravu náletových drevín.

Čo najefektívnejšie sa podieľať na zabezpečovaní starostlivosti o všetky cesty v našej správe a údržbe.

Ako prebiehal ich nákup a proces od kúpy až po nasadenie strojov na cesty?

Proces nákupu je skôr otázka pre oddelenie verejného obstarávania. Za časť, na ktorej som sa podieľal, môžem povedať, že v prvom rade bolo potrebné vyšpecifikovať technické parametre a účel využitia strojov. Takisto bolo potrebné brať do úvahy vek, technický stav a rôznorodosť aktuálneho vozového parku, ktorým sme už disponovali. Snažili sme sa docieliť štandard vybavenosti každého z našich 12 stredísk. Novú techniku sme obstarávali na strediská v prípade zlého technického stavu starej techniky, alebo dopĺňali stroje a zariadenia tam, kde absentovali. To všetko, aby sme pozdvihli vybavenie našej organizácie na úroveň 21. storočia, a čo najefektívnejšie sa podieľali na zabezpečovaní starostlivosti o všetky cesty v našej správe a údržbe.

Ako som spomenul, proces nákupu je otázka na iné oddelenie, ale od momentu pristavenia novej techniky začal nasledovný proces:

  • Kontrola splnenia technických parametrov podľa špecifikácie predmetu verejnej súťaže
  • Kontrola funkčnosti techniky
  • Protokolárne prevzatie techniky
  • Školenie personálu na jednotlivé ovládacie prvky
  • Poistenie vozidiel, prihlásenie na dopravnom inšpektoráte, vybavenie mýtnych jednotiek
  • Odovzdanie techniky na jednotlivé strediská do užívania

Je niečo z techniky, čo by ste ešte prípadne dokúpil alebo vylepšil?

Vždy a všade je priestor na inovácie. Avšak je ešte príliš skoro hovoriť o budúcnosti. Prichádza dlhodobý proces sledovania využiteľnosti a efektivity novej techniky. Podstatná časť z nej ešte nebola použitá, nakoľko stále prebieha zimná údržba. Závery a podnety pre zlepšenie budeme vedieť určiť až v horizonte niekoľkých mesiacov. Verím, že trend implementácie zlepšení si udržíme aj v budúcnosti. 

Stroje sú vybavené najnovším príslušenstvom, odvádzajú kvalitnú prácu a sú bezpečnejšie. Zdroj: archív SÚC TTSK

Čo je najdôležitejšie, spokojnosť vyjadrili aj naši vodiči, ktorí budú tieto stroje používať. Prebrali sme s nimi, v čom vidia najväčšie rozdiely v porovnaní so starými strojmi, a ako technika ovplyvní ich prácu.

Ako hodnotíte nákup novej techniky a strojov, čo sa týka kvality, pohodlia a bezpečnosti?

Nákup novej techniky bol pre nás šoférov, ktorí sme vodiči, potrebný ako soľ v zime pre cesty. V zmysle hesla, „nové je nové“, sme s technikou nadmieru spokojní. Čo sa týka kvality, si myslíme, že samotné značky Mercedes-Benz a Kubota hovoria samé za seba. Vo svete sa považujú za záruku kvality a dúfame, že aj nám budú slúžiť dlhé roky. V rámci pohodlia je určite veľké plus klimatizovanie kabín, vyhrievanie čelných skiel a dobrý výhľad z kabíny na cestu. Z pohľadu bezpečnosti sú stroje dostatočne označené, robustné, a teda aj bezpečné v prípade nárazu. Vodiči nás určite musia vidieť už zďaleka.

V čom vidíte najväčší rozdiel od starej techniky?

Spoľahlivosť. Je príjemné začať výkon s pocitom, že sa vrátime naspäť na stredisko bez poruchy na vozidle.

Do akej miery ovplyvnia tieto nové stroje kvalitu a výkonnosť vašej práce?

V tejto otázke by sme sa radi obrátili znova na spoľahlivosť. Menej porúch znamená viac vykonanej práce. Ku kvalite práce sa budeme vedieť vyjadriť o niečo neskôr, keď prejdeme aj na letnú údržbu a použijeme všetky prídavné zariadenia k strojom.

Ste vy a vodiči spokojní s týmito nákupmi? Zvykli ste si rýchlo na novú techniku, s ktorou už pracujete pri zimnej údržbe?

Áno sme spokojní. S technikou sa stále zoznamujeme, ale na nové sa ľahko zvyká.