Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Yearly Archives: 2021

Home/2021

Práca cestára, práca hodná pochvaly

Správa a údržba ciest TTSK je hrdá na dobre vykonanú prácu. Máme úprimnú radosť z toho, že výsledok je prínosom pre občanov kraja, ktorí sú za ňu vďační. Dobre odvedená práca sa odzrkadľuje na spokojnosti zo strany obcí, z ktorých nám prichádzajú aj rôzne poďakovania. Obec Ratnovce (stredisko Piešťany): „Obecný úrad Ratnovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Danielou Sigetovou touto cestou vyjadruje poďakovanie celému tímu SÚC TTSK za vyčistenie kanála v našej obci popri ceste II. triedy. Poďakovanie patrí aj p. Mariánovi [...]

Od |2021-09-20T18:28:23+02:0020 septembra, 2021|Aktuality|

Rekonštrukcia cesty v obci Jaslovské Bohunice

9. septembra, sa v obci Jaslovské Bohunice začali práce na rekonštrukcii cesty III/1301, ktoré by mali trvať 10 dní. Okrem vyfrézovania vozovky sa bude realizovať tiež vybúranie starej prídlažby. Cesta je v opravovanom úseku prejazdná v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. Ďakujeme vám za trpezlivosť a ohľaduplnosť voči našim mužom v oranžovom, ktorí intenzívne pracujú na oprave tohto úseku a jeho plnom sprejazdnení.

Od |2021-09-10T13:42:43+02:0010 septembra, 2021|Dopravné obmedzenia|

Uzávierka cesty i/61 medzi Piešťanmi a Červeníkom a rekreačnej ulice v Piešťanoch

V nedeľu 8. augusta sa uskutočnia preteky v dlhom triatlone, Slovakman 226, ktoré si vyžadujú značné dopravné obmedzenia. Konkrétne pôjde o uzávierku cesty I/61 medzi Piešťanmi a Červeníkom a Rekreačná ulica v Piešťanoch, ktoré budú v nedeľu uzatvorené od 7:30 do 17:00. Na ceste medzi Piešťanmi a Červeníkom sa každoročne koná cyklistická časť triatlonu, tento rok bude po prvý krát cesta obojsmerne uzatvorená pre automobilovú dopravu – od križovatky pri Kauflande až po odbočku na Leopoldov. Výnimkou sú vozidlá zložiek integrovaného záchranného systému a autobusovej dopravy, [...]

Od |2021-11-04T10:24:26+01:006 augusta, 2021|Dopravné obmedzenia|

Rekonštrukcia cesty III/1279: sme v cieľovej rovinke!

Tento rok na jar sa v Trnave začala rekonštrukcia ulíc Bernolákova - Koniarekova – Zavarská. V rámci prác ide najmä o vybrúsenie betónovej prídlažby, ktorú nahadzujeme novou asfaltovou vrstvou a iné práce spojené s rekonštrukciou tejto cestnej komunikácie. Aktuálne prebiehajú práce na ukladaní asfaltovej vrstvy na ulici Zavarská, v smere od JVO do mesta. Doprava je regulovaná a riadená ako jednosmerná, v smere z mesta ku JVO. Na každom výjazde z okolitých firiem, ktorých výjazdy sú priamo v dotyku s cestou Zavarská, sú osadené prenosné príkazové dopravné [...]

Od |2021-08-09T22:15:03+02:0022 júla, 2021|Aktuality|

Výzva na predloženie ponuky – Kontrola technického stavu budov a zariadení

Predmetom zákazky je vykonanie kontroly a revízie bleskozvodov, rozvodov ELE – zásuvky a rozvádzače, elektrických zariadení a ručného náradia, nízkotlakových kotolní a cisterien, zdvíhacích zariadení na jednotlivých strediskách a objektoch verejného obstarávateľa. Vyzva na predlozenie ponuky.pdf Editovateľná príloha.docx

Od |2021-06-03T22:25:14+02:003 júna, 2021|Výzvy a ostatné zákazky|
Go to Top